Prijedlog

                                                                                                         

            ( Bosanski  jezik )

 

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novineFederacije BiH", broj 35/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na  prijedlog  federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, d o n o s i

 

 

U R E D B U

o  zaštiti tradicionalnih i starih obrta

 

 

Član 1.

(Sadržaj)

 

Ovom uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama, stepen i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavIjanje.

 

Član 2.

(Popis tradicionalnih i starih obrta)

 

Popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu  stručne spreme ili majstorskog ispita dat je u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.

 

Član 3.

(Stručna sprema za obavljanje tradicionalnih i starih obrta)

 

(1)  Obrazovanjezaobavljanjetradicionalnih i starih obrtazakojesetražiodgovarajuća školskasprema, u skladu sa članom 55. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (u daljem tekstu: zakon) vršiseuosnovnim i odgovarajućimsrednjimškolama.

(2)  Za tradicionalne i stare obrtezakojejemajstorski ispit propisan kao daljnja kvalifikacija, isti se, u skladu sa čl. 56. i 57. zakona, polaže pred komisijom koju osniva srednja stručna škola koja je verificirana za te poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrtničkom komorom kantona. 

(3)  Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradicionalnih i starih obrta izdato do dana stupanja na snagu zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta iako ne ispunjavaju potreban uslov stručne spreme.

(4)  Obrtnicima koji su majstorski ispit položili po propisima koji su važili do dana početka primjene zakona isti se priznaje u cijelosti.

 

 

 

Član  4.

(Prestanak važeće uredbe)

 

            Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", br.: 62/05).

 

Član  5.

(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim  novinama  Federacije  BiH".

 

 

 

V  broj : ______________________                                                              P R E M I J E R

              _____________________ 2009. godine                                                                                                                                                                                                    Mustafa Mujezinović

                         S a r a j e v o                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DA - PROIZVODNJA HRANE, PIĆA I DUHANSKIH PROIZVODA

DA/15 – PROIZVODNJA HRANE I PIĆA

DA/15.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća:proizvodnja boze (gusto kiselkasto piće) od žita, kukuruza, riže i vode; proizvodnja kumisa (boza od kobiljeg mlijeka) ; ...

Bozadžija

3

-

DA/15.33

Prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto            (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja džema, pekmeza, marmelade, želea i drugih pihtijastih masa (isključivo na tradicionalni način); proizvodnja jabukovog sirćeta; ...

Proizvođač džema i jabukovog sirćeta

3

-

DA/15.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda – isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): mljevenje žitarica (proizvodnja brašna, griza, prekrupe ili kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza ili drugih žitarica); ...

Mlinar

Vodeničar

3

3

-

-

DA/15.71

Proizvodnja stočne hrane - isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): proizvodnja stočne hrane, (mekinja i sl.); …

DA/15.81

Proizvodnja isključivo po starim (tradicionalnim) receptima: medenih kolača (halva, medenjaci, gurabija, ... ); igračaka od tijesta, ...

Licitar

3

5

DB - PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA

DB/17 – PROIZVODNJA TEKSTILA

DB/17.10

Predenje tekstilnih vlakana različitog tipa (pamuk, vuna, lan, ...)

Vunovlačar

3

-

DB/17.20

Proizvodnja tkanina na ručnom tkalačkom stanu, bilo od pamučnog prediva, grebenanog prediva vunenog tipa, češljanog prediva vunenog tipa, svilenog tipa; proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, od lana, ramije, jute, konoplje, lika …

Tkalac

3

-

DB/17.30

Dovršavanje tekstila: bijeljenje i bojenje tekstila, osim vlastitog proizvedenog tekstila, tekstilnih predmeta, uključujući odjeću; bojenje vune; ...

Bojadžija

3

-

DB/17.40.1

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo: prekrivača               (vatiranih) za krevet – jorgana, perina, jastuka, pufova; izrada jastuka od slame; ...

Jorgandžija

Poplunar

3

3

-

-

DB/17.51

Proizvodnja tepiha i prostirača za pod (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja tekstilnih prostirača za pod, ukljčujući one iglom rađene (tepiha, ponjava, asura, pokrivača, ...)

Ćilimar

3

-

DB/17.52

Proizvodnja užadi, konopaca, pletenica , mreža, kanapa i kablova od tekstilnih vlakana, traka i sl. bez obzira na to jesu li impregnirani ili nisu, presvučeni, prekriveni, zaštićeni gumom ili plastikom; …

Užar

3

-

DB/17.52

Proizvodnja različitih gajtana, predenih ili pletenih vrpci koje služe za porubljivanje odjeće ili ukras, kićenje odjeće gajtanima, izrada pertli; ...

Gajtandžija

3

-

DB/17.52

Proizvodnja čvorovanih mreža od pletenica, užadi ili kanapa, proizvodnja proizvoda od užadi ili mreža: ribarskih mreža, odbojnika za brodove, jastuka za istovar, omči za utovar, …

Pletač mreža

3

-

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DB17.54.1

Proizvodnja pozamanterije: proizvodnja uskih pletenih proizvoda, uključujući i tkanine koje sadrže osnovu bez potke, sastavljenu ljepilom; proizvodnja naljepnica, znački,...; proizvodnja ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica),...; proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina, čipki u metraži, u trakama ili u motivima vezenih tkanina

Kitničar

3

5

DB/17.70

Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda ( isključivo ručni rad ): čarapa, uklj. sokne; pulovera, jakni (kardigan, žersej), prsluka i sličnih proizvoda; spoljnje odjeće; ostalih pletenih i kukičanih proizvoda i pribora; vezenje narodnih nošnji i drugih vezenih proizvoda

Pletač

Vezilja

3

3

-

-

DB/18 – PROIZVODNJA  ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA

DB/18.22.2

Proizvodnja ostale spoljne odjeće šivane po mjeri, od tkanog, pletenog i kukičanog tekstila, netkanog tekstila itd. za muškarce, žene i djecu šivene po mjeri, uz naknadu ili po ugovoru ; plisiranje tkanina ...

Krojač

Terzija

3

3

5

5

DB/18.22.2

Proizvodnja ostale spoljne odjeće šivane po mjeri, proizvodnja narodnih nošnji specijalne namjene šivene po mjeri uz naknadu ili po ugovoru, kao i šivanje za izložbe i slobodnu prodaju tih nošnji; proizvodnja predmeta od abe, krojenje seljačkih odijela, ...

Krojač narod. nošnji

Abadžija

3

3

5

5

DB/18.24.2

Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta: šešira i kapa, rukavica, pojaseva, šalova, mašni, kravata, mrežica za kosu,..., krznenih kapa, ..

Klobučar

3

5

DB/18.24.2

Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta:

-       obuće od tekstilnih materijala bez dodatnih đonova; …

Papudžija

3

5

DB/18.3

Dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna: dorada i bojenje krzna i kože s dlakama: struganje, mekšanje, štavljenje, bijeljenje, šišanje i čupanje, bojenje; proizvodnja proizvoda od krzna: krznene odjeće i pribora, spajanje krzna u druge oblike (ploče, trake...), raznih proizvoda od krzna: prostirki, pokrivača, (nepunjenih), ...; proizvodnja vještačkog krzna i proizvoda od takvog krzna; …

Krznar

3

5

DC – PROIZVODNJA KOŽE I KOŽNIH PROIZVODA

DC/19 – ŠTAVLJENJE I OBRADA KOŽE; PROIZVODNJA KOFERA I RUČNIH TORBICA, SEDLARSKIH I SARAČKIH PROIZVODA I OBUĆE

DC/19.1

Štavljenje i obrada kože: proizvodnja štavljene kože; proizvodnja semiš kože, pergament kože, lakirane kože ili metalizirane kože; proizvodnja kože sastavljene od kožnih otpadaka; proizvodnja vještačke kože, na podlozi od prirodne kože; …

Kožar

3

5

DC/19.2

Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda: proizvodnja kofera, torbi, torbica i sl.; proizvodnja kaiševa za satove, osim metalnih i drugih vrsta kožnog remenja; proizvodnja raznih proizvoda od kože i sastavljene kože od kožnih otpadaka; proizvodnja sedala i opreme za jahanje; …

Tašnar

Remenar

Sedlar

Sarač

3

3

3

3

5

5

5

5

 

 

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DC/19.2

Proizvodnja pokrovaca od kozje kostreti za pokrivanje konja i za prostiranje; proizvodnja od kostreti torbi, sagova, ...

Mutabdžija

3

-

DC/19.30.1

Proizvodnja obuće: proizvodnja obuće svih namjena od svih vrsta materijala i po svim postupcima (uklj. lijevanje u kalupe); proizvodnja kamašni (kaljača), sara (gležnjaka) i sličnih proizvoda; proizvodnja dijelova obuće: gornjih i donjih dijelova, vanjskih i unutrašnjih đonova, peta,...; izrada nanula i klompi, ...

Obućar

3

5

DC/19.30.2

Proizvodnja kožne obuće po narudžbii u malim serijama; popravci i dorade obuće; …

DD – OBRADA I PRERADA DRVETA; PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVETA, PLUTA, SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA, OSIM NAMJEŠTAJA

DD/20 – OBRADA I PRERADA DRVETA, PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVETA, PLUTA, SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA, OSIM NAMJEŠTAJA

DD/20.4

Proizvodnja drvene ambalaže: proizvodnju bačvi, kaca i dr. bačvarskih drvenih proizvoda

Bačvar

3

-

DD/20.51

Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda:drvenih drški i dijelova za alat; drvenih kalupa za obuću, drvenih vješalica; drvenih pribora za kuhinju, vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih); drvenih figurica i ukrasa, intarzija; kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda; drvenih špula, poklopaca, bobina, namota za konac i sl. tokarskih proizvoda; rezbarenih proizvoda ( namještaja, suvenira, …); restauracija namještaja i drvenih proizvoda; proizvodnja čibuka; proizvodnja samara za konje; izrada nanula i klompi, ...

Stolar - modelar

Drvotokar

Drvorezbar

Stolar – restaurator

Samardžija

Tesar ručne obrade

5

3

3

5

3

3

-

5

5

5

5

-

DD/20.52

Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala: prerada prirodnog pluta; proizvodnja proizvoda od prirodnog ili aglomerisanog pluta; proizvodnja pletenica i proizvoda od pletarskih materijala (otirači, prostirke, podmetači); proizvodnja korpi i dr. pletarskih proizvoda

Korpar

Pletar

3

3

-

-

DE/22 – IZDAVAČKA  I ŠTAMPARSKA  DJELATNOST; UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA

DE/22.23

Knjigovezački i završni radovi: dovršavanje štampanih listova, uklapanje štampanih listova u knjige, brošure, periodiku, kataloge itd., previjanjem, slaganjem, lijepljenjem, šivanjem, obrezivanjem, zlatotiskom; dovršavanje odštampanog papira i kartona, npr. za obrasce, reklame, karte za uzorke, naljepnice, kalendare, oglasnu literaturu za slanje poštom, prospekte i sl., previjanjem, utiskivanjem, bušenjem, perforiranjem, reljefnim štampanjem, probadanjem, ...

Knjigovezac

3

5

DE/22.25

Ostale usluge u vezi sa štampanjem:  izrada kaligrafijom ( lijepim pisanjem ) različitih tekstova, dokumenata, brošura, .

Kaligraf

3

5

 

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DI - PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

DI/26 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

DI/26.13

Proizvodnja šupljeg stakla: proizvodnja staklenih i kristalnih flaša, balona i staklenki; proizvodnja staklenih i kristalnih čaša i ostalih proizvoda za domaćinstvo

Staklopuhač

3

5

DI/26.15

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu:staklenih proizvoda za laboratorijske i farmaceutske svrhe; stakla za ručne i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni; staklene robe koja se koristi u proizvodnji bižuterije; staklenih izolatora i izolatorskih pribora; staklenih blokova za popločavanje; staklenih šipki i cijevi

Staklopuhač

Obrađivač optičkog

stakla

Staklobrusač

3

 

3

3

5

 

5

5

DI/26.21

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta: proizvodnja keramičkog stonog posuđa i keramičkih predmeta za druge potrebe u kućanstvu i toaletne svrhe osim za ugrađivanje; proizvodnja figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta

Keramički modelar

Dekorater keramike

3

3

-

-

DI/26.25

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda: keramičkih lonaca, posuđa i sl. proizvoda za pakovanje i transport; ...

Lončar

Grnčar

3

3

-

-

DI/26.7

Sječenje, oblikovanje i obrada kamena: sječenje, oblikovanje i obradu kamena za raličitu upotrebu u građevinarstvu, izrada spomenika; izrada ukrasnih predmeta od kamena, polaganje kamena; ...

Kamenoklesar

3

5

DI/26.82

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda: proizvodnja sirove, nepečene cigle (ćerpič) i proizvoda od ćerpiča; ...

Ciglar – Ćerpičar

3

-

DJ – PROIZVODNJA METALA I METALNIH PROIZVODA

DJ/27 – PROIZVODNJA METALA

DJ/27.5

Lijevanje metala (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja raznih odljevaka po narudžbi, prema specifikaciji i umjetničko lijevanje

Ljevač - modelar

3

5

DJ/27.54

Lijevanje ostalih obojenih metala (isključivo na tradicionalni način):odljevaka od plemenitih metala i umjetničko lijevanje

DJ/28 – PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA, OSIM MAŠINA I OPREME

DJ/28.21

Proizvodnja metalnih proizvoda:  proizvodnja kotlova ( kazana ) od bakra, mjedi i drugih metala, umjetnička obrada kazandžijskih proizvoda i njihov popravak, …

Kazandžija

Kotlar

3

3

5

5

DJ/28.40

Kovanje: umjetničko kovanje raznih proizvoda po narudžbi od gvožđa, bakra i drugih metala prema specifikaciji; izrada konjskih potkovica i ploča i potkivanje konja

Umjetnički kovač

Potkivač

3

3

5

-

DJ/28.51

Površinska obrada i presvlačenje metala kalajisanjem, emajliranje i cinkovanje posuđa

Kalajdžija

3

-

DJ/28.52

Specijalni metalostrugarski radovi: proizvodnja raznih proizvoda po narudžbi, prema specifikaciji i umjetnička obrada metala struganjem

Metalostrugar - modelar

3

5

 

 

 

 

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DJ/28.52

Specijalni metaloglodački radovi: proizvodnja raznih proizvoda po narudžbi, prema specifikaciji i umjetnička obrada metala glodanjem

Metaloglodač - modelar

3

5

DJ/28.52

Opšti mehanički radovi: oštrenje metalnih predmeta

Oštrač

3

-

DJ/28.61

Proizvodnja sječiva: proizvodnja pribora za domaćinstvo kao: noževi, viljuške, kašike,...; proizvodnja raznih proizvoda za rezanje i sječenje: britvi i žileta, makaza i aparata za šišanje; ...

Proizvođač sječiva

Bičakdžija

3

3

-

-

DJ/28.71

Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda: proizvodnja željeznih i čeličnih sanduka (posuda) kapaciteta manjeg od 300 litara; proizvodnja vedara, kanti, bačvi, limenih šporeta i kada...; krovopokrivanje kupola, ...;

Limar

3

5

DJ/28.74

Proizvodnja lanaca: proizvodnja svih vrsta lanaca osim transmisijskih

Lančar

3

5

DJ/28.75

Proizvodnja metalnih proizvoda za domaćinstvo: tava za kuhanje, tava za pečenje i dr., stonog posuđa od prostih metala; šiševa za kafu; ...

Limar

3

5

DJ/28.75

Proizvodnja raznih metalnih proizvoda: proizvodnja sefova, ormara i kasa, armiranih vrata i sl.; sablji, mačeva, bajoneta, …; raznih metalnih proizvoda: spona, kopči, kuka, ploča, …; izrada i popravak ručnih mlinova; umjetnička izrada raznih proizvoda od gvožđa, bakra i drugih metala

 Bravar – modelar

Kujundžija

3

3

5

5

DK – PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA

DK/29 – PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA

DK/29.60

Proizvodnja i popravka oružja i proizvodnja municije: popravka starog lakog vatrenog oružja; popravak lovačkog, sportskog i oružja za ličnu sigurnost i pripadajuće municije

Puskar

3

5

DL – PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME

DL/33 – PROIZVODNJA MEDICINSKIH, PRECIZNIH I OPTIČKIH INSTRUMENATA; PROIZVODNJA SATOVA

DL/33.10

Proizvodnja medicinske i hirurške opreme i ortopedskih pomagala: proizvodnja ortopedskih pomagala: štaka, hirurških pojaseva i pojaseva za kilu, ortopedskih cipela, udlaga  za prelome, ...; popravak ortopedskih pomagala

Proizvođač ortoped. pomagala

4

5

DM – PROIZVODNJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA

DM/35 – PROIZVODNJA OSTALIH SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA

DM/35.12

Izgradnja i popravak čamaca za odmor, zabavu i sport: izrada čamaca za naduvavanje; izgradnja jedrilica s pomoćnim motorom ili bez njega; izgradnja motornih čamaca; izgradnja ostalih čamaca za odmor i zabavu, te sportskih čamaca:kanua, kajaka, čamaca na vesla (sportskih)

Proizvođač čamaca

3

5

DM/35.5

Proizvodnja ostalih vozila: proizvodnja zaprežnih kola; drvenih točkova, …

Kolar

3

-

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DN – OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

DN/36 – PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA; OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

DN/36.14

Proizvodnja namještaja, dovršavanje tog namještaja, kao što je prskanje, bojenje, poliranje, tapaciranje, ...; tapaciranje sjedišta za automobile, ...

Tapetar - dekorater

3

5

DN/36.15

Proizvodnja madraca: jezgri za madrace; madraca (opremljenih oprugama ili punjenih ili iznutra opremljenih potpornim materijalom);nepresvučenih madraca od pjenaste gume ili plastičnih masa

Drvoprerađivač tapetar

3

5

DN/36.22

Proizvodnja nakita i sličnih proizvoda: proizvodnja obrađenih bisera; proizvodnja obrađenog dragog i poludragog kamenja ( uključena je i obrada industrijskog kvalitetnog kamenja, sintetičnog i rekonstruisanog (obnovljenog) dragog i poludragog kamenja ); obrada dijamanata; proizvodnja nakita od plemenitih metala ili običnih metala presvučenih plemenitim metalima, od dragog i poludragog kamenja, od kombinacije plemenitih metala i dragog i poludragog kamenja ili od drugih materijala; proizvodnja zlatarskih proizvoda od plemenitih metala ili običnih metala presvučenih plemenitim metalima: pribora za jelo, poslužavnika (naročito srebrenih), toaletnog pribora, kancelarijskog pribora, proizvoda za religijsku upotrebu,...; graviranje predmeta od plemenitih metala; medicinsko bušenje ušiju za naušnice; …

Zlatar

Filigranist

Kujundžija

3

3

3

5

5

5

DN/36.30

Proizvodnja muzičkih instrumenata: proizvodnja instrumenata sa žicama – trzalackih i gudačkih; proizvodnja duvackih instrumenata; proizvodnja udarackih instrumenata; proizvodnja narodnih instrumenata ( šargija, gusala, frula, ... ); ...

Graditelj muzičkih

instrumenata

3

5

DN/36.30

Proizvodnja muzičkih instrumenata: proizvodnju orgulja, uklj. harmonije i sl. klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima

Orguljar

3

5

DN/36.50

Proizvodnja igara i igračaka: lutaka, odjeće i pribora za lutke; životinja-igračaka;

Lutkar

3

-

DN/36.62

Proizvodnja metli i četki: metli, slikarskih četkica i četki, četki s resama; proizvodnja četki za obuću i odjeću; ...

Četkar

Metlar

3

3

-

-

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numerisanje, ručnih naprava za utiskivanje natpisa ili garnitura za ručno štampanje; jastučića za žigove; ...

Pečatorezac - graver

3

5

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, bičeva, palica za jahače, dugmadi, kopči (drikera), patentnih zatvarača, "nitna" ,...

Kišobrandžija

Proizvođ. dugmadi

3

3

-

-

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja proizvoda za ličnu upotrebu ( lula, češljeva, ukosnica, …; proizvodnja  krojačkih lutaka od drveta,...

Stolar – modelar

Čibučar

3

3

-

-

 

 

Brojčana oznaka iz SKD

Naziv obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za obavljanje obrta

Daljnja kvalifikacija

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja  sita i rešeta, …

Sitar

3

-

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja perika, lažnih brada, trepavica, …

Vlasuljar

3

5

DN/36.63

Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda: proizvodnja svijeća, voštanica i ostalih sličnih predmeta,...;

Svijećar

3

-

F - GRAĐEVINARSTVO

F/45 GRAĐEVINARSTVO

F/45.25

Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: zidanje sa tulek krečom

Zidar

3

5

F/45.25

Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu:  kopanje i izgradnja bunara

Bunardžija

3

-

F/45.44

Staklarski radovi: postavljanje stakala, ogledala; uramljivanje slika, ogledala, vitrina, …; izrada vitraža ( staklenih pregrada, staklenih zidova ), ...

Staklorezac

3

5

G – ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA,

POPRAVAK PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO

G/52 – POPRAVAK PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO

G/52.71

Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta: popravak čizama, cipela, kofera i sl.

Obućar

3

5

G/52.73

Popravak satova isključivo

Časovničar

Sahadžija

3

5

G/52.73

Popravak nakita

Zlatar

3

5

G/52.74

Ostali popravci: - popravak kišobrana
                            - naštimavanje muzičkih instrumenata

                               - popravak vaga

Kišobrandžija

Podeš. muz. instr.

Precizni mehaničar

3

3

3

-

-

5

I - SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

I/60 – KOPNENI PRIJEVOZ

I/60.23

Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju: prevoz putnika zaprežnim vozilima

Fijakerist

2

-

K/74 – OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

K/74.70

Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilac. i izduvnih cijevi

Dimnjacar

3

5

O – OSTALE JAVNE, DRUŠTVENE, SOCIJALNE  I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI

O/92 REKREATIVNE, KULTURNE I SPORTSKE DJELATNOSTI

O/92.31

Umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost) : restauriranje umjetničkih djela, kao što su slike, prepisi, rukopisi, ...

Restaurator

5

-

O/93 – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

O/93.02

Frizerski saloni: pranje, podrezivanje i šišanje kose, te brijanje i podrezivanje brade; ...

Berberin

3

5

 

 

 

 

NAPOMENA:

 

Šifre  djelatnosti  su upisane  u  skladu  sa  Klasifikacijom  djelatnosti  Bosne  i  Hercegovine .

 

Složenost zanimanja  označava:

 

 

3    Odgovarajuća srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

 

 Odgovarajuća  srednja  stručna  sprema i srednja školska  sprema u četvorogodišnjem trajanju ( KV, SSS, SŠS )

 

5    Majstorski  ispit

           

Daljnja kvalifikacija 5 – vrijedi za lica koja izvode praktični dio obrazovanja i lica koja žele steći višu kvalifikaciju. 


Trenutno online

Ko je na portalu: 22 gostiju i nema prijavljenih članova