.
 

Porezna uprava FBiH po drugi put poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2014. godine da podnesu zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 86/15).
Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte, nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Opširnije...


 .
APKE – agencija za pravni konsalting i edukaciju održala jednodnevni interaktivni seminar na temu “Novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine”. Jedan od predavača bio je i predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić koji je održao predavanje na temu „Primjena novog Zakona o... radu s posebnim osvrtom na obrtništvo“.

Opširnije...

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić održao je u Sarajevu sastanak s ministrom Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Amirom Zukićem. Razgovaralo se o stvaranju boljih uvjeta za poslovanje obrtnika. Uvoz repromaterijala i izvoz gotovih proizvoda koji je onemogućen obrtnicima Uredbom Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rad na crno - gdje procjene govore da su siva ekonomija i rad na crno dosegnuli vrhunac, u čemu prednja...čimo od prosjeka europskih tranzicijskih zemalja, izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima , preveliki nameti obrtničkom sustavu, zaštita starih i tradicionalnih zanata samo su neke teme održanog sastanka. Predsjednik Bektić je tražio veće uključivanje resornog ministarstva u rješavanju navedene problematike, ali i omogućavanje veće uključenosti obrtničkog sustava u donošenju odluka koje se tiču obrtništva.

 Opširnije...

 

 

 

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić   održao je sastanak s Hajrudinom Hadžimehanovićem, pomoćnikom Ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode u Ministartvu financija Federacije BiH. Tema sastanka je bila problemtika u obrtništvu. Predsjednik Bektić je upoznao  g. Hadžimehanovića s problemima s kojim se obrtnici susreću u svojem radu, a odnose se na djelokrug ovog Ministarstva.

Opširnije...

 

 

 

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić održao je sastanak s šefom kabineta u Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Na sastanku je razgovarano o problematici koji obrtnici - poljoprivrednici imaju u svom radu, te mogućnostima koje predviđa Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH za ovu populaciju. Također, razgovarano je o planiranom Interaktivnom seminaru koji ima tematiku Zakona o radu, koji se treba održati 29.1.2016. u Hotelu Europa u Sarajevu.

Trenutno online

Ko je na portalu: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

Nudimo vam savjetovanje

Nudimo vam savjetovanje

Nudimo vam saradnju

Nudimo vam saradnju

Nudimo pomoć u organizaciji

Nudimo pomoć u organizaciji

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas